Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela i Święta: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00,

Święta zniesione: 08:00, 18:00,

Dni powszednie: 18:00

SEMINARIUM NAUKOWE


PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA
W TRZEŹWOŚCIRadom 21 lutego 2012 roku


Program8. 00 – 9. 30 Rejestracja uczestników seminarium

8. 30 – 9. 30 Msza święta

9. 30 – 10. 00 Uroczyste otwarcie seminarium – wystąpienia


J. E. Ks. Biskup, Henryk Tomasik, Biskup Diecezji Radomskiej
J. E. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości,
J. E. Ks. Biskup Adam Odzimek, Przewodniczący Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości

Przemówienia przedstawicieli organizatorów

Ks. dr Dariusz Skrok, Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu

Prof. dr hab. Anna Zamkowska, Politechnika Radomska.
Ks. mgr Mirosław Kszczot, Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości, Parafia Miłosierdzia Bożego w Radomiu.

Przemówienia zaproszonych gości
Andrzej Kosztowniak - Prezydent Miasta Radomia
Krzysztof Sońta, Urząd Miejski w Radomiu, Pełnomocnik Prezydenta ds. osób wykluczonych i organizacji pozarządowych


10. 00 - 11. 30 Obrady plenarne, Przewodniczący sesji ks. dr Jarosław Wojtkun, UKSW, (czas wystąpień prelegentów w sesji plenarnej ok. 20 minut)

1. Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec substancji psychoaktywnych - raport z przeprowadzonych badań na terenie Radomia.
2. Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka – Auleytner, Politechnika Radomska, Alkoholizm jako kwestia społeczna.
3. Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Zagrożenie alkoholizmem w środowisku młodzieży gimnazjalnej.
4. Prof. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, Politechnika Radomska, Negatywne i pozytywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież a wychowanie w trzeźwości
5. Ks. dr Marek Dziewiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wychowawca i profilaktyk w ponowoczesności.
6. DYSKUSJA

11. 30 – 12. 00 Przerwa kawowa

12. 00 – 13. 30 Obrady w sekcjach (czas wystąpień w sekcjach 15 minut)

13. 30. – 14. 00 Przerwa kawowa

14. 00 – 15. 30 Obrady w sekcjach

15. 30 Podsumowanie seminarium

16. 00 Zakończenie seminariumSekcja I
Sekcja pedagogiczno – społeczna
Przewodniczą: Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk UPH w Siedlcach, dr Andrzej Gołębiowski, Politechnika Radomska
Sekretarz sekcji: mgr Dorota Zbroszczyk, Politechnika Radomska


Aula główna

1. Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, SGGW, Nowe substancje uzależniające. Nadużywanie alkoholu jako ścieżka do dopalaczy i narkotyków.
2. Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk, UKSW, Alkohol jako czynnik kryminogenny w genezie zabójstw.
3. Dr Alina Maria Basak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.
4. Dr Ryszard Frankowski, Politechnika Radomska, Metoda metaplanu w badaniach problemu wychowania młodzieży w trzeźwości.
5. Dr E. Jakubiak – Zapalska, Politechnika Radomska, Alkoholizm jako zjawisko patologii
i źródło przemocy.
6. Dr Anna Szkolak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Psychorysunek jako metoda diagnozowania problemów dziecka z rodziny dotkniętej alkoholizmem.
7. Dr Grażyna Grządziel, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Funkcjonowanie w dorosłym życiu kobiet DDA.
8. Mgr Marcin Bednarczyk, UMSC w Lublinie, Przemoc seksualna, czynniki podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych pod wpływem alkoholu.

Dyskusja

Przerwa kawowa


9. Mgr Aneta Kozłowska, dr Andrzej Gołębiowski, Politechnika Radomska, Wolność jako wartość i źródło inspiracji wychowania w trzeźwości.
10. Dr Mariusz Kuskowski, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Praca twórcza jako aspekt wychowawczo-terapeutyczny wychowania w trzeźwości.
11. Dr Dariusz Sarzała, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Problemy narkotykowe wśród więźniów w perspektywie profilaktyki i terapii uzależnień.
12. Mgr Dorota Zbroszczyk, mgr Joanna Gielniowska, „Nie daj się oszukać! – Prawdy
i mity na temat uzależnień”. Scenariusz zajęć profilaktycznych.
13. Dr Tadeusz Sakowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Meandry socjalizacji i wychowania wobec „nieprzewidywalnej zmiany”.
14. Ks. mgr Paweł Brudek, KUL, System rodzinny jako środowisko integralnej profilaktyki alkoholizmu.

Dyskusja
Sekcja II
Sekcja duszpastersko – społeczna
Przewodniczą: dr Krzysztof Linowski, Politechnika, ks. dr Marek Tatar, UKSW,
Sekretarz sekcji: mgr Beata Staszak, Politechnika Radomska, ks. mgr Konrad Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości,

Aula Ks. Rewery

1. Dr Arkadiusz Durasiewicz, Politechnika Radomska, Alkoholizm jako patologia społeczna – aspekt lokalny i krajowy.
2. Ks. dr Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Chrystoformizacyjny wymiar duchowości wobec uzależnień.
3. ks. mgr Konrad Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości, Religijność jako czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień.
4. Mieczysław Kłopotek, Małgorzata i Jacek Gacek, Ks. Władysław Zązel, Lucyna Kłęk, Stowarzyszenie „Wesele Wesel”.
Wesela bezalkoholowe probierzem skuteczności wychowania do trzeźwości.
5. Dr Krzysztof Linowski, Politechnika Radomska, Rozwiązywanie problemów alkoholowych skazanych.

Dyskusja

Przerwa kawowa


6. Dr Andrzej Gołębiowski, Politechnika Radomska, Wybrane elementy systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
7. Ks. mgr Mirosław Kszczot, Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości, Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Radomskiej.
8. Dr Jolanta Strojek, Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu, Trzeźwość jako imperatyw moralny w edukacji religijnej dzieci i młodzieży.
9. Mgr Agnieszka Łakomska, dr Marian Łakomski, Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Radomiu, Formy działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
10. Dr Sylwester Bębas, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Aborcja – moralny problem współczesnej rodziny.
11. Grzegorz Kuminek, Artur Oziomek, studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Starachowicach, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Wybrane sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie starachowickim
12. Mgr Andrzej Kurek, Stowarzyszenie Wyjdź Naprzeciw w Zwoleniu, Rola motywacji w profilaktyce wychowawczej.

Dyskusja