Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela i Święta: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00,

Święta zniesione: 08:00, 18:00,

Dni powszednie: 18:00

Nowiny

„Kto śpiewa, dwa razy się modli” (Św. Augustyn)

Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii.

Samoświadomość emocji i przeżyć związanych z wykonywaniem pieśni i występami to przede wszystkim wzruszenie samym śpiewem i przeżyciem religijnym. Inne wypowiadane uwagi o emocjach to: miła atmosfera, śpiew dla przyjemności, integracja w grupie, zawieranie przyjaźni, emocje pozytywne i stres związany z występami, radość i satysfakcja z osiągnięć w konkursach.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Zapraszamy więc wszystkich, którzy lubią śpiewać lub grać na instrumentach do naszej scholi parafialnej. Próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.30 w salce przy kościele. Uczymy się nowych pieśni i piosenek, kształtujemy oraz rozwijamy nasze głosy i słuch muzyczny, a przede wszystkim pragniemy jak najpiękniej ubogacić liturgię mszy Świętej. Wszystkich chętnych do śpiewania lub grania powitamy serdecznie.

„W muzyce młodzież odkrywa wyraz i oddźwięk nurtujących we własnej psychice uczuć, na które nauka jest głucha” (Szuman,).

Biuletyn muzyczny

Dla Organistów Diecezji Radomskiej

Pismo Komisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego Kurii Diecezji Radomskiej

Nr (142) Listopad 2013

Redakcja: Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego Kurii Diecezji Radomskiej. Adres: ul. Prusa 6, 26613 Radom

Tel. (048) 365-62-28, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Skład komputerowy: ks. W. Szary

Nowy adres

Jak łatwo było zauważyć od października 2013 roku zmienił się adres siedziby Diecezjalnego Studium Organistowskiego jak i Diecezjalnej Komisji ds.. Muzyki i Śpiewu Kościelnego. Nowy adres to: ul. B. Prusa 6 26-600 Radom, telefon jest ten sam (48) 36 56 228

Diecezjalne Studium Organistowskie

jeszcze przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2013/2014. Warunki przyjęcia: podanie, życiorys, opinia od Księdza Proboszcza, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, kserokopia świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego itp., jeśli do takich kandydat uczęszczał oraz dwa zdjęcia. Kandydaci legitymujący się świadectwem ze szkoły muzycznej mogą rozpocząć naukę od roku 2 lub nawet 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Uwaga! Obowiązkowe zajęcia w D.S.O. odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek (rok I i II) oraz we wtorek i środę (rok III,IV,V). Nauka trwa 5 lat.

Propozycje śpiewów liturgicznych1

1.11.2013Uroczystość Wszystkich Świętych

W: Bądź uwielbion; Siedl. nr 430

Z.d: Składamy Ci Ojcze; Siedl. nr 517

K: Ja wiem w kogo ja wierzę; Siedl. nr 190

U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy; Siedl. nr 479

Z: Racz być Chryste przebłagany; Chor. Op. nr 243

2.11.2013 - Wszystkich wiernych zmarłych

W: Racz wiekuiste; Siedl. nr 502
Z.d: Zmiłuj się nade mną
K: U drzwi Twoich; Siedl. nr 225
U: Ojcze chwała Tobie; Ex. nr 167
Z: Wieczny odpoczynek; Siedl. nr 504

3.11.2013 - Niedziela zwykła

W: Boże jesteś moim Bogiem; Siedl. nr 436

Z.d: Gdzie miłość wzajemna; Siedl. nr 513

K: Panie, pragnienia ludzkich serc; Siedl. nr 210

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz; Siedl. nr 451

Z: Bóg kiedyś stał się jednym z nas; Siedl. nr 441

9.11.2013 - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W: Boże obdarz Kościół Twój; Siedl. nr 439

Z.d: Jeden Chleb; Siedl. nr 191

K: Panie, dobry jak chleb; Siedl. nr 209

U: Pan jest mocą swojego ludu; Ex. Deo nr 489

Z: Weź w swą opiekę; Siedl. nr 335

10.11.2013 - Niedziela zwykła

W: Ojcze z niebios; Siedl. nr 465

Z.d: Przyjmij Ojcze Hostię białą

K: Bądźże pozdrowiona; Siedl. nr 183

U: Chwała i dziękczynienie; Siedl. nr 186

Z: Błogosław Panie nas; Siedl. nr 434

17.11.2013 - Niedziela zwykła

W: Być bliżej Ciebie chcę; Siedl. nr 442

Z.d: Przyjmij, o Najświętszy Panie; Siedl. nr 516

K: Jezu w Hostii utajony; Siedl. nr 195

U: Cóż Ci Jezu damy; Siedl. nr 447

Z: Boże zmiłuj się nad nami; Siedl. nr 440

22.11.2013 - Św. Cecylii

W: Cecylio Panno święta; Siedl. nr 372

Z.d: O Patronko święta w Niebie; Siedl. nr 424

K: Oto święte Ciało Pana; Siedl. nr 208

U: Cały świat niech śpiewa; Siedl. nr 443

Z: W chwale Bożej na Niebiosach; Chor. Op. nr 245

24.11.2013 - Niedziela Chrystusa Króla

W: Chrystus Wodzem; Siedl. nr 256

Z.d: Bóg nad swym ludem; śp. Waw. nr 48

K: Jezu drogi, Tyś miłością; Siedl. nr 192

U: Dziękczynne pieśni, śpiewajmy; Siedl. nr 522

Z: Króluj nam, Chryste; Siedl. nr 251

30.11.2013 – Św. Andrzeja Apostoła

W: Ten co pierwszy z uczniów Jana; Siedl. nr 363

Z.d: Z rąk kapłańskich; Siedl. nr 507

K: O Panie Ty nam dajesz; Siedl. nr 206

U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę; Siedl nr 467

Z: Idźcie na cały świat; Siedl. nr 251

Opracował: Sylwester Chałubiński- tegoroczny absolwent D.S.O. – organista parafii p.w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach

Kolejny odcinek referatu wygłoszonego przez Ks. Piotra Wiśniewskiego na I sesji Naukowej dla Organistów i muzyków Kościelnych w Płocku w roku 2006.

Ks. Piotr Wiśniewski

Płock

Zadania organisty w dobie posoborowej i jego stała formacja (cz. VI)

2. Formacja liturgicznaW 1958 r. Święta Kongregacja Obrzędów wydała Instrukcję o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encykliki Papież Piusa XIIMusicae Sacra disciplina oraz Mediator Dei, w której znajdują się bardzo jasne wskazania, jeżeli chodzi o odpowiednie wykształcenie liturgiczne organistów. Odnajdujemy tam m.in. następujący zapis:Organiści () winni posiadać dość obszerną wiedzę liturgiczną i wystarczającą znajomość języka łacińskiego. Każdy z nich winien być wykształcony w swej sztuce, by godnie i należycie mógł spełniać swe obowiązki. Również Musicam Sacram zaleca, aby organiści () nie tylko umieli biegle grać na powierzonym im instrumencie, ale posiadali także znajomość ducha świętej liturgii i wnikali weń coraz głębiej, by spełniając swój urząd, choćby tylko czasowo, uświetniali obrzęd, zgodnie z naturą poszczególnych jego części i ułatwiali wiernym udział w liturgicznej czynności.

Dzisiejszy sposób rozumienia liturgii i muzyki, jako jej integralnej części, jest dziełem nauczania Sobory Watykańskiego II. Wymaga on interioryzacji, czyli ciągłego pogłębiania znajomości liturgii i życia nią na co dzień. Ks. G. Poźniak wskazuje, że dobrym initium dla muzyka kościelnego, pragnącego pogłębiać swoje wiadomości liturgiczne jest chorał gregoriański i jego własna duchowość. Z kolei ks. S Koperek mówi wprost:Potrzebne jest po prostu wychowanie do liturgii. Wychowanie, wprowadzenie w liturgię roku kościelnego wymaga całokształtu wykształcenia, wychowania, uwrażliwienia na wartości duchowe, moralne, na piękno, wymaga troski o pełnię zdrowia fizycznego i psychicznegołaska bowiem buduje się na naturze.

Jest rzeczą oczywistą, że bez znajomości liturgii organista nie jest w stanie zaproponować właściwego repertuaru. Konieczność studiowania liturgii posoborowej, ksiąg liturgicznych i dokumentów Kościoła jest niezbędnym warunkiem godnego przygotowania liturgii. Ks. Pawlak, omawiając formację liturgiczną członków scholi, proponuje, aby obejmowała ona takie zagadnienia jak: podstawowe wiadomości z historii liturgii, znajomość roku liturgicznego, zaznajomienie się z porządkiem poszczególnych obrzędów wraz z ich teologicznym znaczeniem oraz poznanie funkcji śpiewu liturgicznego. Wydaje się, że wszystkie wymienione kwestie godne polecenia także w przypadku formacji liturgicznej organistów. Szczegółowe studium wymienionych zagadnień może przyczynić się nie tylko do pogłębienia wiedzy liturgicznej, ale spowodować świadomy udział organisty w celebracji liturgicznej. Tylko organista. Który rozumie liturgię, żyje nią na co dzień, może wziąć udział w całej liturgicznej dramaturgii. Liturgiajak podkreśla to ks. Koperekjeżelima fascynować, dawać do myślenia, prowadzić w głębię, musi być sprawowana godnie, z namaszczeniem, z całym pięknem. To stawia wiele wymagań wobec celebransa, służby liturgicznej, w tym i muzyków kościelnych. Aby organista wszystkie te oczekiwania spełniał, musi przede wszystkim posiąść znajomość dokumentów Kościoła dotyczących muzyki i liturgii, musi zapoznawać się z księgami liturgicznymi, śpiewnikami oraz różnego pomocami. Tylko w ten sposób uformowany organista będzie żył liturgią, będzie właściwie dobierał repertuar liturgiczny zgodny z duchem okresu liturgicznego, czy konkretnego obchodu. (cdn.)

Organy w diecezji (26)

Parafia Błogie ma instrument zbudowany przez Stanisława Krukowskiego w roku 1926 r. Organy mają 13 głosów, mechaniczną trakturę gry, a registratury pneumatyczną, jeden manuał i klawiaturę nożną oraz bardzo ładny 7 częściowy prospekt, ułożony symetrycznie w stylu eklektycznym z elementami neobarokowymi i nieklasycznymi. Są ozdoby snycerskie m.in. rzeźbiona harfa a nad wieżami rzeźbione dzbany. Te ozdoby podczas tegorocznego remontu zostały na nowo wyzłocone. Od bardzo dawna instrumentem opiekuje się firma Dominika Grochalskiego z Piotrkowa Trybunalskiego. Pierwsza wzmianka o naprawie tegoż organmistrza w organach z kościoła w Błogiem jest z 1952 roku, kiedy to została po raz pierwszy zamontowana dmuchawa elektryczna. W tym roku też zamontowano dmuchawę, ale już cichobieżną i umieszczono ją wewnątrz szafy organowej. Wyremontowano generalnie miech. Wszystkie elementy drewniane, zwłaszcza piszczałki, zostały zakonserwowane przeciwko drewnojadom. Usunięto usterki i zniszczenia w klawiaturach, piszczałkach, wiatrownicach i trakturze. Można określić, że prace miały generalny zakres i trwały od 28 maja do początków września. Zaś 22 września na uroczystej sumie odrestaurowane i wyremontowane organy zostały ponownie oddane Panu Bogu i parafianom na służbę, przez liturgiczne poświęcenie. Od strony brzmieniowej zaprezentował je Robert Pluta Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu w specjalnie przygotowanym koncercie.

Jubileusze organistów

Z wielką radością, z gratulacjami oraz z obfitością dobrych życzeń spieszymy donieść, że organiści w swoim gronie mają trzech, zacnych - bo złotych, tegorocznych Jubilatów. W tym roku bowiem upływa 50 lat jak Pan Jerzy Stepień w Węgrzynie (gra tam do dziś) Julian Wolski (w Jasieńcu Iłżeckim, a dziś w Pawłowie) oraz Zygmunt Wolszczak (we Wrzeszczowie, a dziś w Jastrzębiu) rozpoczęli swoją służbę organistowską. Niech Pan Bóg wynagrodzi im posługę w Kościele, a ludzie okażą właściwą wdzięczność. Życzymy STU LAT w dobrym zdrowiu.

W Tym roku upływa 25 lat jak ukończyli D.S.O w Radomiu: Ciecieląg Stanisław, Kobierski Andrzej, Miszczyk Maciej, Salwa Zygmunt oraz 10 lat: Delecka - Bury Alicja, Zakrzewska Barbara, Zawiślak Grzegorz. Pamiętamy o nich, modlimy się w ich intencji i składamy najlepsze życzenia; dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i obfitości Bożego błogosławieństwa.

Redakcja

1 Propozycje śpiewów podano za: J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. XL (poprawione) Kraków 2004 Chorał opolski t. IV, wyd.1993, Śpiewnik Wawelski, t. II, wyd. Kraków 2002