Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Niedziela i Święta: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00,

Święta zniesione: 08:00, 18:00,

Dni powszednie: 18:00

BIULETYN RODZINY RÓŻAŃCOWEJ

DIECEZJI RADOMSKIEJ

Program spotkania kółka różańcowego - grudzień 2015 r.

 • Pieśń – Archanioł Boży Gabryjel ...

– Z nadzieją w sercu patrzymy na rozpoczynający się w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Oto Bóg narodzony w Betlejemskiej stajni nie gardzi nędznym i grzesznym sercem człowieka. On pragnie przyjść do największego grzesznika ze swoją miłością i miłosierdziem, byleby tylko choć troszkę uchylił dla Niego drzwi.

Modlimy się w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy:
OGÓLNA

Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

Pap. Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Rok Święty pisze, że „jest on po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.” Dla nas , który na co dzień korzystamy z wielkich darów Bożej Miłości i przebaczenia te słowa to przypomnienie , by wciąż dziękować za nieskończone Boże Miłosierdzie. Dla ludzi poranionych grzechem, pogubionych w labiryncie zła, zakłopotanych swoją bezradnością wobec wiary to szansa, by „dać się Bogu zaskoczyć”. Módlmy się aby „wszyscy” bez wyjątku mogli tej Miłości doświadczyć.

EWANGELIZACYJNA
Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.
Z uwagą śledziliśmy obrady Synodu Biskupów w Rzymie dotyczącego rodziny. Boże Narodzenie to święta na wskroś rodzinne. Na tle szczęśliwych , kochających się rodzin , wiernych sobie małżonków i szczęśliwych rodziców widzimy także wiele rodzin , które cierpią z powodu zdrady, przemocy, alkoholu, biedy, bezradności i wielu innych spraw. Jezus przychodzi na świat jako bezbronne Dziecię w ubogiej stajence by przynieść wszystkim Nadzieję nie tylko na lepsze życie ale na Zbawienie. Módlmy się szczególnie za rodziny , które cierpią , aby ta Nadzieja umocniła ich w wierze.

Modlimy się również w naszych intencjach: …………

Różaniec: Rozważmy czwartą radosną – Narodzenie Jezusa

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». (Łk 2, 8 -13).

Jak można bać się Niemowlęcia leżącego na sianie ? Jak można bać się Miłości , tak długo wyczekiwanej ? Dziś w betlejemskiej stajni rodzi się Nadzieja ! Nie bójcie się przyjąć Jej do siebie ! Ona wyciąga z rozpaczy i przygnębienia. Ona jest mocą do działania. Ona jest drogowskazem do celu jakim jest nasze Zbawienie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

– Za zmarłych członków kółka różańcowego………: Wieczny odpoczynek...

Konferencja Mt 14, 22-33

To nie był łatwy dzień dla Apostołów. Ludzi wokół Jezusa było tak dużo, że najchętniej wszystkich odesłaliby do domów, ale On cierpliwie uzdrawiał chorych i przede wszystkim dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Pomimo zmęczenia uczniowie byli zadowoleni, ponieważ po raz kolejny doświadczyli mocy Bożej, byli już prawie przekonani, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Wieczorem, kiedy odprawili tłumy, czekali na chwilę odpoczynku, Mistrz nakazał im odpłynąć na drugi brzeg. I wtedy się zaczęło…

Pozornie łatwy odcinek jeziora, który pokonywali już wielokrotnie, stał się koszmarem. Silny wiatr wiał w przeciwnym kierunku. Zamiast płynąć naprzód, musieli walczyć, żeby łódź nie zatonęła. Po kilku godzinach zmagań z żywiołem byli zrezygnowani. Wyrzucali sobie nawzajem, że oni - tacy doświadczeni rybacy – zawiodą Jezusa, który czeka na nich na drugim brzegu. Może nawet któryś zawołał, że sam Mistrz ich opuścił. Nikt z nich nie pamiętał tych wszystkich cudów, które wydarzyły się poprzedniego dnia.

Czyżby faktycznie Jezus zostawił uczniów na pastwę losu? Ewangelista wyjaśnia, że w tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. Jego modlitewna obecność przekracza nasze fizyczne ograniczenia. Modląc się za uczniów, jest bliżej nich, niż im się wydaje. W ten sposób chce im przekazać ważną prawdę, aby nie przywiązywali się do „duchowego efekciarstwa”, do pięknych słów, nawet do cudów, które wykonał, ale żeby skupili się przede wszystkim na Nim. Widzimy jak ich przygotowuje na czas swojej męki, śmierci i zmartwychwstania.

Wydaje mi się, że każdy z nas może znaleźć w swoim życiu podobne doświadczenia. Może byliśmy na zamkniętych rekolekcjach, wysłuchaliśmy pięknej poruszającej serce konferencji, doświadczyliśmy miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty albo szczególnej Jego obecności na modlitwie czy uwielbieniu, a może nawet jakiegoś cudu, który odmienił nasze życie. Chcieliśmy wtedy, aby tamta chwila trwała wiecznie. Jednak po jakimś czasie przyszły pierwsze strapienia – wiadomość o chorobie, o śmierci kogoś bliskiego, może jakieś dawne grzechy wróciły i znowu nas upokarzały, przyszły trudności w modlitwie, wcześniej mogliśmy odmówić cztery części różańca bez żadnych rozproszeń, wtedy ledwo jedno „Zdrowaś Maryjo” udawało się wypowiedzieć, ponieważ myśli ciągle uciekały w bunt i pytania: „dlaczego ja, Boże?” albo „gdzie jesteś Boże, nie czuję Cię?”. Czuliśmy wtedy tylko wiatr w oczy i osamotnienie. W takich sytuacjach paradoksalnie Jezus jest cały czas blisko, modli się za nas, tak jak tamtej nocy i nie pozwala, abyśmy doświadczali trudności ponad nasze siły.

Nad ranem przyszedł do Apostołów krocząc po jeziorze. Uczniowie byli tak zmęczeni całonocnym zmaganiem, że nie rozpoznali Mistrza, myśleli, że to jakaś zjawa. Często tak się zdarza, że walki duchowe tak bardzo nas koncentrują na sobie, na wysiłku, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć Jego bliskości. Wtedy Bóg woła do nas w swoim Słowie, przez różne osoby, ale często ignorujemy Jego słowa, ponieważ zmagamy się duchowo. Ale Jezus nie odpuszcza i ciągle powtarza: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”.

Jak zwykle Piotr odważył się przemówić pierwszy i ruszył po wodzie do Mistrza. Kiedy wpatrywał się w Niego szedł pewnie. Może poczuł się za pewnie, może pycha mu podpowiedziała, że jest szczególnie wybrany i wtedy spojrzał zamiast na Jezusa na zbliżającą się falę, ogarnął go lęk i zaczął tonąć, wtedy On natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”.

Chrystus przychodzi w prostych znakach – w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w swoim Słowie - nie szuka jakiś spektakularnych wydarzeń, żeby przekonać nas o swojej obecności. Kroczenie po wodzie nie było sztuczką mającą uwieść serca Apostołów, ale pokazać im, że tylko wtedy, kiedy będą wpatrzeni w Niego, wsłuchani w Jego słowo, będą wzrastali w wierze. Pokazał im, że w życiu będą doświadczać różnych przeciwności, będą różnego rodzaju kryzysy i trudności, ale On jest zawsze z nimi, a szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że zostaliśmy sami. Wystarczy tylko usłyszeć Jego słowa: „Odwagi, nie bójcie się”.

 • Z życia Kościoła :

 • Rozpoczął się czas Adwentu. Msza Św. roratnia , rekolekcje to okazja by przygotować swoje serce na przyjście Boga. Wykorzystajmy ten czas na czuwanie i modlitwę

 • 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP . - członkowie Kół Żywego Różańca mają w tym dniu przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam w 25 grudnia w dzień Bożego Narodzenia.

 • Czas przedświąteczny jest okazją aby podjąć jakiś uczynek miłosierdzia. Kupując świecę „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” wspieramy dzieci z ubogich rodzin.

 • Z życia Parafii :

 • Niech nie zabraknie nas na „Roratach”. Czuwać to znaczy być blisko Boga. Weźmy ze sobą na Roraty dzieci czy wnuki.

 • Wspomóżmy czynnie „Wigilijne Dzieło pomocy dzieciom” rozprowadzając świece Caritas /po uzgodnieniu z księdzem proboszczem/

 • Zatroszczmy się by poświęcony Opłatek /nie ten, kupiony w supermarkecie/ znalazł się w każdym domu.

 • Nie pozwólmy , by ktoś z naszej Róży samotnie spędzał wigilijny wieczór. Nawet jeśli nie będzie możliwości /ze względu na chorobę czy starszy wiek/ zaprosić go do siebie, to postarajmy się w tym dniu odwiedzić taka osobę i połamać się z nią Opłatkiem.

 • Wieczerza Wigilijna w naszym domu powinna rozpocząć się od przeczytania fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, wspólnej modlitwy za rodzinę, za zmarłych, śpiewu kolędy.

 • Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec :

 • „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” – słowa błogosławieństwa niech zachęcą nas do większego działania i modlitwy na rzecz pokoju na świecie i wokół nas.

 • Wchodzimy w nowy rok duszpasterski po hasłem : „Nowe życie w Chrystusie” . W naszych konferencjach comiesięcznych będziemy odkrywali na nowo Sakrament Chrztu Św i jego znaczenie w naszym życiu. W kolejnych numerach „Różańca” zostaniemy zaproszeni do pójścia drogą Błogosławieństw.

 • Przez cały czas „ŻR” modli się za „ŚDM” .Pamiętajmy aby nasze comiesięczne spotkanie kończyć modlitwą za młodych. W każdym numerze „różańca” znajdziemy przesłanie do młodych . Naszym zadaniem będzie przekazać je swoim dorastającym dzieciom czy wnukom. Pomyślmy też jak pomóc młodym w udziale w spotkaniu z pap. Franciszkiem w Krakowie.

 • Pamiętajmy o Nabożeństwie I Sobót Miesiąca w naszych parafiach. To nasze zadanie, którego podjęliśmy się w czasie pielgrzymki na Jasną Górę .

 • Słowo i Błogosławieństwo Kapłana

 • Śpiew – Zdrowaś bądź Maryja, niebieska lilija....

 • Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualnych spraw dotyczących naszej Róży Różańcowej /sprawdzenie obecności, kto jest chory, komu trzeba pomóc itp./

 • Młodzi mogą na nas liczyć !” – czyli ŻR modli się za ŚDM.

Krzyż Światowych Dni Młodych i Ikona Matki Bożej peregrynują po Polskich Diecezjach. Wokół tych szczególnych znaków gromadzi się młodzież w szkołach, w kościołach , na placach miast. Niech i nas nie zabraknie, a przede wszystkim naszej modlitwy za młodych i o duchowe owoce przyszłorocznego spotkania w Krakowie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie ,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, Nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Aktualności :

 • Mam nadzieję że już każde Koło w parafii zaprenumerowało „Różaniec” na rok 2016 r.

 • Odznaka Żywego Różańca przedstawiająca Matkę Bożą Częstochowską, wokół paciorki różańca i napis Żywy Różaniec to znak noszony już przez wielu członków ŻR w naszej Diecezji i w całej Polsce. Warto taką odznakę zakupić i wręczyć uroczyście Zelatorom i zachęcić do zakupu członków Kół Różańcowych. Cena odznaki wraz z pudełeczkiem – 16 zł. Zamówienia w redakcji „Różańca”.

 • Młodzi mogą na nas liczyć !” – czyli ŻR modli się za ŚDM - nagłaśniajmy i promujmy tę ideę pośród Kół ŻR. Comiesięczne spotkania kończmy zawsze modlitwą za młodzież.

 • Bardzo proszę o przekazanie życzeń świątecznych do wszystkich Zelatorów i członków Żywego Różańca w parafii

 • W listopadzie odbyły się rekolekcje Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca w Częstochowie.

   1. Pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 2016 r. Rozpoczniemy ja Apelem Jasnogórskim w piątek 3 czerwca, po którym odbędzie się w Kaplicy Jasnogórskiej nasze czuwanie . O godz. 23.00 Msza Św. przed Cudownym Obrazem zakończy czuwanie. Już teraz przekazujmy tę informację , aby dotarła do tych, którzy zechcą przyjechać na Jasną Górę już w piątek i być na czuwaniu. W sobotę program przed Szczytem Jasnogórskim rozpocznie się jak zawsze od 9.30 . Centralnym punktem programu będzie Msza Św. o godz. 12.00 i Akt Zawierzenia ŻR Matce Bożej.

   2. Przed nami kolejny Rok Formacyjny jakże bogaty w duchowe przeżycia : 1050 rocznica Chrztu Polski, Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Światowe Dni Młodych. Proponujemy następujące formy realizacji programu duszpasterskiego w naszych diecezjach i parafiach :

 • Rozpoczęcie Jubileuszu Miłosierdzia – 8 XII 2015 – w każdej parafii - różaniec w intencji nawrócenia najbardziej zatwardziałych grzeszników

 • Rekolekcje Adwentowe, Wielkopostne – Dzień spowiedzi - różaniec – o rozlanie się jak najobficiej Miłosierdzia Bożego , w intencji spowiedników . Każde Koło ma wyznaczoną godzinę , gdzie modli się w ciszy na różańcu adorując Jezusa w Najśw. Sakr.

 • Apostolstwo Miłosierdzia - przypomnienie swoim dzieciom , wnukom o spowiedzi wielkanocnej. Ofiarowanie postu czy jakiegoś wyrzeczenia w tej intencji.

 • Róża/ Koło - podjąć zobowiązanie do jakiegoś uczynku miłosierdzia co do duszy czy co do ciała. Np. chorych nawiedzać ..., Głodnych nakarmić.....

Niech Nadzieja będzie jak „Betlejemska Gwiazda” ,

która doprowadziła Mędrców z dalekich krain do Nowonarodzonego Zbawiciela Świata.

Niech ona rozpromienia nawet najciemniejsze zakątki naszej codzienności.

Niech prowadzi nas ,wprost w Miłosierne ramiona Ojca, czekającego na powrót Marnotrawnego Syna.

Niech się kiedyś spełni !

Błogosławionych, pełnych Nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego !