Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela i Święta: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00,

Święta zniesione: 08:00, 18:00,

Dni powszednie: 18:00

MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ

Tajemnice Radosne

I Radosna

Zwiastowanie Matce Bożej: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryii i poczęła z Ducha Świętego, dziękuję Ci Mateńko, że powiedziałaś oto Ja służebnica Pańska niech Mi się stanie według Twego słowa.

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

II Radosna

Nawiedzenie św. Elżbiety: Maryja wiedziała, że jest Matką Boga , ale pamiętała, że jest służebnicą Pańską, poszła do Elżbiety, aby służyć jej pomocą, a skądże mi to, że Matka mego Pana przychodzi do mnie.

Służebnico Pańska, Panno Łaskawa,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

III Radosna

Boże Narodzenie: Mateńko Ty tak mocno uwierzyłaś, że Twój Syn jest Bogiem, klękam z Tobą przed dzieciątkiem Twoim Synem z Aniołami, pasterzami, królami wyznając w Nim Boga.

Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

IV Radosna

Ofiarowanie Pana Jezusa: Wyraża radość z uświęcenia i doprowadzając do zachwytu starca Symeona, obejmuje też proroctwo o znaku sprzeciwu, jakim to Dziecię będzie dla Izraela, oraz mieczu, który przeniknie duszę Matki.

Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków – Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

V Radosna

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni : Matka Boża i Sw. Józef szukali Jezusa znaleźli Go w świątyni słuchjącego i zadającego pytania.

Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna – Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

Tajemnice Światła

I Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie: Jezus schodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie grzechem za nas – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym.

Maryjo – Przybytku Ducha Świętego.

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Chrztu Pańskiego uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

II Światła

Objawienie Siebie na weselu w Kanie: Chrystus przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.

Maryjo – Matko Pięknej Miłości,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

III Światła

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia: Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością i daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Wezwanie do nawrócenia i głoszenia Krolestwa Bożego uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

IV Światła

Przemienienie na górze Tabor: Chwała Boża rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i przygotuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i życia przemienionego przez Ducha Świętego.

Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości - Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Przemienienia na górze Tabor uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

V Światła

Ustanowienie Eucharystii: Chrystus ze Swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając aż do końca świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.

Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny - Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

Tajemnice Bolesne

I Bolesna

Modlitwa w Ogrójcu: W ogrodzie oliwnym Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.

Panno Wierna, Matko Bolesna - Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

II Bolesna

Biczowanie Pana Jezusa: Piłat... Umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz”. Wówczas Jezusa kazał ubiczować (Mt 27,26).

Matko Bolesna - Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Biczowanie Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

III Bolesna

Ukoronowanie cierniem: Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium, rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę (Mt 27,27).

Matko Bolesna - Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

IV Bolesna

Droga Krzyżowa Pana Jezusa: Gdy Go wyszydzili, włożyli na Niego Jego własne szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie (Mt 27, 31).

Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

V Bolesna

Śmierć na krzyżu: Tajemnice bolesne prowadzą wierzącego do ponownego przeżycia śmierci Jezusa, stawania pod krzyżemobok Maryi, by wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga do człowieka i odczuć całą jej odradzającą moc.

Współodkupicielko – Maryjo,

proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa Chrystusa w życiu naszego narodu.

Tajemnice Chwalebne

I Chwalebna

Zmartwychwstanie: Kontemplując Zmartychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił, ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna.

Proszę Cię Jezu w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Twego Zmartwychwstania uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercach każdego Polaka i Polki.

II Chwalebna

Wniebowstąpienie: Do tej chwały, w której od momentu Wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Maryja zostanie wyniesiona.

Proszę Cię Jezu w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Twego Wniebowstąpienia uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania przez nasz naród Twoich słów i przykazań.

III Chwalebna

Zesłanie Ducha Świętego: W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej.

Proszę Cię Jezu w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy proszę szczególnie o działanie Ducha Świętego w życiu naszego narodu.

IV Chwalebna

Wniebowzięcie Matki Bożej: Chwila wniebowzięcia to antycypacja drogi, do której przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał.

Proszę Cię Jezu w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną NMP i tej modlitwy.

V Chwalebna

Ukoronowanie Matki Bożej: Ukoronowana w chwale Maryja jaśnieje jako Królowa aniołów i świętych. To też jest antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

Proszę Cię Jezu w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przez tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny uproś u Boga łaski potrzebne dla polityków o różnych przynależnościach partyjnych, aby wypełniali obowiązki parlamentarne i rządowe w naszej Ojczyźnie wedle Woli Bożej, a na arenie międzynarodowej stali na gruncie przestrzegania wszelkich prawd ewangelicznych i byli wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów Europy i świata. Panie Jezu w tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi obdarzasz nasz naród poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.